Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Warunki świadczenia usługFS PROJEKT

111
 1. Zamówienie może złożyc dowolna osoba fizyczna lub zarejestrowana firma. Zamówienie zostanie zrealizowane drogą wysyłkową lub jako sprzedaż bezposrednia w siedzibie firmy FS PROJEKT w Ledzinach.

 2. Do przyjęcia zamówienia w celu jego realizacji drogą wysyłkową wymaga się podania: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, pełnego adresu na jaki ma zostać dostarczona przesyłka oraz kontaktowego numeru telefonu badz adresu e-mail zamawiającego.

 3. Zamawiajżc projekt należy podac jego symbol oraz wersję.

 4. Każda sprzedaż zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT kupna-sprzeda y. Do wystawienia faktury VAT wymaga się podania: imienia i nazwiska Nabywcy lub nazwy firmy, pełnego adresu, a w przypadku podmiotów gospodarczych numeru NIP firmy. W sprzedaży wysyłkowej faktura VAT jest dołączana do wysyłanego projektu.

 5. Zamówienia można składać: telefonicznie, poczta elektroniczną na sklep@sklep-fsprojekt.pl lub korzystając z formularza zamówienia na stronie internetowej www.sklep-fsprojekt.pl.

 6. Cennik projektów jest dostępny on-line w serwisie www.sklep-fsprojekt.pl, podane ceny sa cenami brutto.

 7. Akceptuje się nastepujace formy płatności przy dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży projektu: 

  gotówka u przewoźnika przesyłki (zapłata u Kuriera badź pobranie pocztowe) - realizacją droga wysyłkową,
  gotówka w punktach sprzedaży - osobisty zakup i odbiór projektu,
  przelewem na konto FS PROJEKT Sp. z o.o. w formie "przedpłaty"
 8. Dostawa i odbiór zamówionego projektu odbywa się w sposób wybrany przez zamawiającego w zamówieniu.

 9. Zapisy dotyczace kosztów wysyłki sa przedstawione w formularzu zamówienia projektów na www.sklep-fsprojekt.pl.

 10. Czas realizacji wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

 11. W przypadku zaistnienia okolicznosci szczególnych, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu okreslonego w pkt.15, zamawiajacy zostanie niezwłocznie powiadomiony droga telefoniczną lub e-mailowa przez pracownika firmy. Po nadaniu przesyłki własciwemu przewoznikowi, termin dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźników. Komplet zamówionej dokumentacji projektowej zawiera zawsze 4 egzemplarze pełnobranżowego opracowania.

 12. Dane osobowe gromadzone przez firme FS PROJEKT Sp. z o.o. podczas zamawiania projektu są wykorzystywane jedynie w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki, dokonania rozliczeń i ewentualnie realizacji późniejszych uprawnień kupującego wynikających z umowy kupna sprzedaży i określonych w odrębnych przepisach). Informacje podawane przez klientów bez ich zgody nie są wykorzystywane w celach marketingowych i nie są udostepniane innym firmom i osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie sprzedaży i wysyłki. Dane nabywców projektów z oferty FS PROJEKT Sp. z o.o. sa przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczenstwa, które zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 nr 133, poz 883) o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Nabywcom naszych projektów przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, żadania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbedne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 13. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest firma FS PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ledzinskiej 47, 43-143 Ledziny.

 14. Sprzedąjacy zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów architektonicznych z oferty lub dokonania przeceny wybranych projektów wraz z pozostawieniem ich w ofercie w grupie projektów archiwalnych bez podawania przyczyny.

 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do stałego udoskonalania projektów prezentowanych w ofercie, dlatego też mogą wystąpic niewielkie różnice pomiędzy projektami prezentowanymi w serwisie internetowym www.sklep-fsprojekt.pl a ich dokumentacją techniczną.

 16. Zakup dokumentacji projektowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu sprzedaży.

 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 18. FS PROJEKT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu


Informacja

Kontakt


Ranking English Bookmakers Artbetting.net
Ламперия от ЕМСИЕН-3
Дюшеме от emsien3.com